Berglärka

Berglärkan är en flyttfågel som passerar genom nejden vår och höst.  Den häckar uppe i norr och är en av våra mest hotade fågelarter.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1