Björktrast

Björktrasten är en flyttfågel som anlänt under perioden 18 mars till 27 april, oftast den 15 april.  Övervintrare påträffas ifall det finns rönnbär att tillgå. Av våra kryssnoteringar har 16  %  infallit under vintermånaderna januari och februari.  Tidigaste våriakttagelse är noterad på Simon Ahlö den 18.3.2014 vid Dalvägen 22 i Karleby.

2020-05-18 | 1 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2020-05-01 | 4 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2020-04-24 | 5 st.

Backman Marianne
Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

2020-04-23 | 1 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2020-04-23 | 1 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2020-04-23 | 1 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2020-04-23 | 1 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2020-04-20 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2020-04-17 | 2 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2020-04-17 | 12 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2020-04-02 | 6 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

Page 1 of 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last