Björktrast

Björktrasten är en flyttfågel som anlänt under perioden 18 mars till 27 april, oftast den 16 april.  Övervintrare påträffas ifall det finns rönnbär att tillgå. Av våra kryssnoteringar har 16  %  infallit under vintermånaderna januari och februari.  Tidigaste våriakttagelse är noterad på Simon Ahlö den 18.3.2014 vid Dalvägen 22 i Karleby.

2018-07-08 | 5 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2018-05-03 | 2 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2018-04-22 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2018-04-06 | 2 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2018-02-25 | 1 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2018-01-22 | 4 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2018-01-07 | 10 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2018-01-03 | 1 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2018-01-01 | 2 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2018-01-01 | 12 st.

Kortell Åke
Öjavägen 604, 68550 Öja

2017-07-09 | 10 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

Page 1 of 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last