Blåhake

Blåhaken häckar uppe i norr i fjällbjörkskogar och passerar vår nejd under flyttningen.  Våra noteringar infaller under perioden 12 -  22 maj, i snitt den 20 maj.  Kan hålla till kring vinbärsbuskarna om den rastar på gårdsplanen.  Hanen vackert blå, honan betydligt anspråkslösare tecknad. Tidigaste notering: Håkan Lidsle den 12 maj 2013 vid Lidslevägen i Rödsö.

2021-04-08 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2013-05-12 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2012-05-16 | 1 st.

Kotka Nils
Brudskär, Karleby

Page 1 of 1