Bläsgås

Bläsgåsen är en arktisk gås som ibland passerar genom nejden under flyttsäsongen. I gårdsplanskryssningen noterad av Ann-Mari & Kari Pihlajamäki vid Borgsvägen 24 i Perho ådal, som ett inslag i en sädgåsflock den 21 april 2008.

2021-04-29 | 2 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2021-04-17 | 30 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2021-04-11 | 10 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2019-04-14 | 2 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

Page 1 of 1