Bläsgås

Bläsgåsen är en arktisk gås som ibland passerar genom nejden under flyttsäsongen. I gårdsplanskryssningen noterad av Ann-Mari & Kari Pihlajamäki vid Borgsvägen 24 i Perho ådal, som ett inslag i en sädgåsflock den 21 april 2008.

Page 1 of 1