Blåstjärt

Blåstjärten häckar ställvis i landets östra delar, men påträffas bara sporadiskt i vår nejd.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1