Bofink

Bofinken är en flyttfågel som anlänt under perioden 19 mars till 18 april,  oftast den 2 april.  Vintern 2006-07 noterades dock övervintrare på Kyrkbacken i Karleby (Jan Nygård) och Nabba i Terjärv (Doris & Hans Hästbacka)  i januari månad.  Den tidigaste noteringen under våren har gjorts den 19 mars 2017 i Karleby, Rödsövägen 109 (Håkan Södergård).

2018-07-09 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2018-04-20 | 2 st.

Kortell Åke
Öjavägen 604, 68550 Öja

2018-04-13 | 1 st.

Kortell Åke
Öjavägen 604, 68550 Öja

2018-04-12 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2018-04-11 | 1 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2018-04-11 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2018-04-10 | 3 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2018-04-09 | 1 st.

Backman Marianne
Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

2018-04-09 | 3 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2018-04-08 | 1 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2018-04-08 | 2 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

Page 1 of 11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last