Bofink

Bofinken är en flyttfågel som anlänt under perioden 19 mars till 18 april,  oftast den 3 april.  Vintern 2006-07 noterades dock övervintrare på Kyrkbacken i Karleby (Jan Nygård) och Nabba i Terjärv (Doris & Hans Hästbacka)  i januari månad.  Den tidigaste noteringen under våren har gjorts den 19 mars 2017 i Karleby, Rödsövägen 109 (Håkan Södergård).

2019-06-15 | 6 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2019-04-06 | 4 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2019-04-05 | 1 st.

Kortell Åke
Öjavägen 604, 68550 Öja

2019-04-04 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2019-03-31 | 1 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2019-03-31 | 3 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2019-03-31 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2019-03-31 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2019-03-31 | 1 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2019-03-31 | 1 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2019-03-31 | 4 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Page 1 of 13
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last