Bredstjärtad labb

Den bredstjärtade labben häckar på den ryska tundran och passerar i viss mån vårt land under flyttningen.  Under år 2010 noterades c:a 100 exemplar.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1