Brunglada

Den bruna gladan är en flyttfågel som man brukar påvisa häckande på några platser årligen i vårt land.  Doris & Hans Hästbacka har kryssat den i augusti månad åren 2009-10 vid Nabbavägen 24 i Terjärv och bildens bruna glada har även den häckat i Terjärv, Kortjärv under 2000-talet.

Page 1 of 1