Citronärla

Citronärlan påvisas årligen häckande i vårt land, men den är dock fåtalig med 37 observationer totalt under år 2010.  Ej påträffad i vår gårdsplanskryssning.

Page 1 of 1