Dammsnäppa

Dammsnäppan påträffas årligen häckande i vårt land, men den uppträder fåtaligt med totalt 37 observationer under år 2010.  Ej påträffad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1