Dubbelbeckasin

Dubbelbeckasinen är en vadare som häckar ytterst sparsamt i vårt land och den betraktas som en av våra mest hotade fågelarter. Kan ibland rasta i rätt urbana miljöer under flyttningen.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1