Dvärgbeckasin

Dvärgbeckasinen är en nordlig myrmarksfågel, men dess märkliga spelläte som påminner om galopperande hästar på avstånd kan även ibland höras vid sumpmarker i vår nejd. Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1