Dvärgsparv

Dvärgsparven är en flyttfågel som häckar i vårt lands nordöstra delar.  Fågeln på bilden har under flyttningen förirrat sig till vår trakt.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1