Ejder

Ejdern är en flyttfågel som i enstaka par påträffas häckande i skärgården utanför Karleby.  Ejderhonan (ådan) har en perfekt skyddsfärg med tanke på ruvningen, medan hanen (gudingen) är vackert tecknad i svart och vitt.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1