Entita

Entitan häckar närmast i Baltikum och omgivningen kring St. Petersburg. Man kände till c:a 40 observationer i Finland fram till år 2009, men sedan startade den överraskande invasionen 12.9.2010 med 166 officiella observationer under slutet av året !

Page 1 of 1