Fältpiplärka

Fältpiplärkan är en flyttfågel som ibland häckade i vårt land under 1980- och 1990-talet.  Numera en allt sällsyntare gäst, med blott 4 iakttagelser under år 2010.  Ej påträffad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1