Fjällabb

Fjällabben är en flyttfågel som häckar uppe på tundran speciellt under lämmelår.  Denna extremt långstjärtade art kan ibland upptäckas i vår nejd under flyttider.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1