Fjällgås

Fjällgåsen är en flyttfågel som häckar uppe i norr.  Det anspråkslösa beståndet har länge varit föremål för speciella skyddsåtgärder.  Kan upptäckas på genomflyttning även i vår nejd.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1