Fjällpipare

Fjällpiparen är en flyttfågel som häckar uppe på tundran.  Under flyttider ses den regelbundet om än fåtaligt rastande på åkrar i vår nejd.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1