Fjälluggla

Fjällugglan uppträder som häckfågel i Finland bara under speciellt goda lämmelår uppe i norr.  Utom häckningstid kan den visa sig även i vår nejd i öppen terräng på stora fält och ute i skärgården. Noterad den 6 april 2017 av Håkan Lidsle vid Lidslevägen 4 i Rödsö.  Satt på ett stenröse ute på fälten, som sträcker sig ner mot Perho å.

2017-04-06 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Page 1 of 1