Forsärla

Forsärlan är en regelbunden men fåtalig häckfågel i vårt land.  Arten trivs vid rinnande vatten, men ingen häckning i vår nejd är känd.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1