Göktyta

Göktytan är en flyttfågel som anlänt under perioden 26 april till 18 maj, i snitt den 6 maj.  Gillar parkaktiga lövbestånd och holkar med öppning 45 mm, med andra ord är vår minsta hackspett en potentiell gårdsplansfågel för mången.  Tidigaste notering: Per-Göran Granqvist den 26.4.2014 vid Högnabbavägen 167 i Terjärv.

2018-07-11 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2018-04-29 | 1 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2016-05-19 | 1 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2016-04-28 | 1 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2014-05-12 | 1 st.

Nyman Miika
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2014-04-28 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2014-04-26 | 1 st.

Granqvist Per-Göran
Högnabbavägen 167, 68700 Terjärv

2013-05-12 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

2013-05-06 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2012-05-07 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2012-05-04 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >>
  • Last