Grågås

Grågåsen är en flyttfågel som anlänt under perioden 13 mars till 26 april, i snitt den 6 april.  Den häckar i skärgården utanför Karleby och flyger in till fälten för födosök under våren när den anlänt. Tidigaste notering: Sten Vikström den 13 mars 2014 vid Orres i Perho ådal.  I Öja har Bo Hallman  under många år haft kontakt med skärgårdspopulationen i juli månad och även inrapporterat ungkullar (Munsö, Lillgrundet).

2018-08-07 | 490 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2018-04-20 | 35 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2018-04-14 | 2 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2018-04-12 | 2 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2018-04-07 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2018-04-07 | 1 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2018-04-02 | 2 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2017-07-08 | 110 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-05-21 | 2 st.

Kangas Markku
Päiväniemi

2017-04-18 | 1 st.

Södergård Håkan
Karleby, Päiväniemi

2017-04-08 | 8 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

Page 1 of 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >>
  • Last