Grågås

Grågåsen är en flyttfågel som anlänt under perioden 13 mars till 26 april, i snitt den 7 april.  Den häckar i skärgården utanför Karleby och flyger in till fälten för födosök under våren när den anlänt. Tidigaste notering: Sten Vikström den 13 mars 2014 vid Orres i Perho ådal.  I Öja har Bo Hallman  under många år haft kontakt med skärgårdspopulationen i juli månad och även inrapporterat ungkullar (Munsö, Lillgrundet).

2014-04-03 | 2 st.

Skog Karin
Abborrvikören, Öja

2014-03-27 | 110 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2014-03-13 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2013-08-02 | 25 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2013-07-24 | 4 st.

Hallman Stina
Märaskärsviken, Öja

2013-04-21 | 12 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2013-04-21 | 1 st.

Kotka Nils
Brudskär, Karleby

2013-04-18 | 16 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2013-04-17 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2013-04-17 | 4 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2013-04-07 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

Page 5 of 6
  • First
  • <<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last