Gråsparv

Gråsparven förekommer i vår nejd året om och kan kryssas i anslutning till ladugårdar och den urbana byamiljön.  För de flesta har den dock visat sig vara en otagbar gårdsplansfågel.

2019-05-15 | 2 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2019-05-04 | 1 st.

Björk Benjamin
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2019-03-13 | 2 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2018-03-31 | 2 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2018-01-01 | 2 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2017-03-18 | 7 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2016-01-01 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

2015-01-20 | 2 st.

Ahlskog Martin
Riippavägen 60, 68410 Nedervetil

2015-01-10 | 2 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2015-01-01 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

2014-04-12 | 1 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >>
  • Last