Gråspett

Gråspetten förekommer i vår nejd året om, men den är mycket fåtalig.  Den är beroende av lövskog och gillar parkaktiga biotoper.  Söker sig till fågelmatningar vintertid om man bjuder ut fett. Den har kryssats vid 11 olika tillfällen på 8 olika krysspunkter. Det är Karin Skog vid Sandbackavägen 203 i Nedervetil och Doris Hästbacka vid Nabbavägen 24 i Terjärv, som har lyckats kryssa den flera gånger.

2019-04-14 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2019-01-07 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2018-11-08 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2015-11-13 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

2015-10-28 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2015-10-28 | 1 st.

Kortell Åke
Öjavägen 604, 68550 Öja

2015-10-21 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2013-11-08 | 1 st.

Nyman Miika
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2013-11-07 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2013-04-05 | 1 st.

Store Staffan
Väderkvarnsvägen 1, 21600 Pargas

2012-12-29 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >>
  • Last