Gråtrut

Det stora flertalet gråtrutar är flyttfåglar som anlänt under perioden 1 mars till 11 april, i snitt den 25 mars.  Under milda vintrar uppträder gråtruten dock som övervintrare i vår gårdsplanskryssning, men iakttagelserna i januari och februari inskränker sig dock till 11 % av noteringarna.  Tidigaste vårflyttaren är noterad på Håkan Lidsle den 1 mars 2015 vid Långören i Rödsö.

2020-03-28 | 4 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2020-01-25 | 10 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2020-01-09 | 3 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2020-01-05 | 10 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2020-01-05 | 10 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2020-01-01 | 6 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2020-01-01 | 11 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2019-06-12 | 6 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2019-04-20 | 3 st.

Johansson Håkan
Ringvägen 17, 68870 Edsevö

2019-04-20 | 3 st.

Johansson Håkan
Ringvägen 17, 68870 Edsevö

2019-04-03 | 2 st.

Björk Benjamin
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Page 1 of 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last