Gråtrut

Det stora flertalet gråtrutar är flyttfåglar som anlänt under perioden 1 mars till 11 april, i snitt den 23 mars.  Under milda vintrar uppträder gråtruten dock som övervintrare i vår gårdsplanskryssning, men iakttagelserna i januari och februari inskränker sig dock till 11 % av noteringarna.  Tidigaste vårflyttaren är noterad på Håkan Lidsle den 1 mars 2015 vid Långören i Rödsö.

2019-02-11 | 6 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2018-07-08 | 30 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2018-05-04 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2018-04-25 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2018-04-08 | 5 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2018-04-08 | 1 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2018-04-07 | 1 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2018-04-06 | 2 st.

Backman Marianne
Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

2018-03-30 | 6 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2018-03-30 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2018-01-14 | 5 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

Page 1 of 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last