Gråtrut

Det stora flertalet gråtrutar är flyttfåglar som anlänt under perioden 1 mars till 11 april, i snitt den 25 mars.  Under milda vintrar uppträder gråtruten dock som övervintrare i vår gårdsplanskryssning, men iakttagelserna i januari och februari inskränker sig dock till 11 % av noteringarna.  Tidigaste vårflyttaren är noterad på Håkan Lidsle den 1 mars 2015 vid Långören i Rödsö.

2016-03-28 | 10 st.

Bäckström Sten
Karleby, Lisaborg

2016-03-28 | 5 st.

Backman Marianne
Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

2016-03-28 | 3 st.

Skog Karin
Abborrvikören, Öja

2016-03-28 | 3 st.

Kotka Nils
Brudskär, Karleby

2016-03-27 | 2 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2016-03-25 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

2016-03-25 | 3 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2016-03-24 | 4 st.

Kotka Nils
Skräddaregatan 15, 67100 Karleby

2016-03-24 | 2 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2016-03-15 | 17 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2016-03-15 | 2 st.

Södergård Håkan
Karleby, Päiväniemi

Page 5 of 10
 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
 • Last