Grönbena

Grönbenan är en flyttfågel som anlänt under perioden 26 april till 17 maj, i snitt den 9 maj.  Häckar i anslutning till myrar och sumpmarker, ibland även sumpiga kalytor.  Har ett omisskännligt spelläte som underlättar artbestämningen. Tidigaste notering: Torvald Boström den 26 april 2006 vid Tjäruvägen 117 i Öja.

2019-07-22 | 4 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2019-05-09 | 2 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2019-05-01 | 1 st.

Björk Benjamin
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2018-07-16 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-08-04 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-05-14 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2016-07-30 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2016-07-26 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

2016-05-09 | 2 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2016-05-07 | 1 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2015-07-16 | 4 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >>
  • Last