Grönbena

Grönbenan är en flyttfågel som anlänt under perioden 26 april till 17 maj, i snitt den 9 maj.  Häckar i anslutning till myrar och sumpmarker, ibland även sumpiga kalytor.  Har ett omisskännligt spelläte som underlättar artbestämningen. Tidigaste notering: Torvald Boström den 26 april 2006 vid Tjäruvägen 117 i Öja.

2022-07-16 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2022-05-18 | 1 st.

Vikström Sten
Puntusvägen 31, 67400 Karleby

2021-05-11 | 8 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2020-08-13 | 1 st.

Vikström Sten
Puntusvägen 31, 67400 Karleby

2019-07-22 | 4 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2019-05-09 | 2 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2019-05-01 | 1 st.

Björk Benjamin
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2018-07-16 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-08-04 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-05-14 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2016-07-30 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >>
  • Last