Grönsångare

Grönsångaren är en flyttfågel som anlänt under perioden 12-30 maj, i snitt den 18 maj.  Lövbestånd där det svirrande lätet lett till kryssnoteringar  hittas i Terjärv, Nabba samt strandskogarna utmed Perho å i Rödsö.  Tidigaste notering: Doris & Hans Hästbacka den 12 maj 2006 vid Nabbavägen 24 i Terjärv.

2021-05-20 | 1 st.

Vikström Sten
Puntusvägen 31, 67400 Karleby

2021-05-12 | 2 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2020-05-31 | 1 st.

Vikström Sten
Puntusvägen 31, 67400 Karleby

2020-05-30 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2020-05-21 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2019-06-02 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2019-05-16 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2017-05-30 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2017-05-30 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2013-05-18 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

Page 1 of 1