Grönsiska

Grönsiskan är i regel en flyttfågel som anländer under perioden 12 mars till 22 april, i snitt den 1 april.  Ibland påträffas även övervintrare, i vår gårdsplanskryssning är 7 % av noteringarna gjorda under vintermånaderna januari och februari.  Grönsiskan har ett trevligt och mycket intensivt spelläte. Tidigaste notering: Håkan Lidsle den 12 mars 2015 vid Lidslevägen 4 i Rödsö.

2018-07-08 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2018-04-22 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2018-04-20 | 2 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2018-04-18 | 2 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2018-04-15 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2018-04-11 | 3 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2018-04-11 | 5 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2017-07-09 | 4 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-04-27 | 8 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2017-04-08 | 2 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2017-03-31 | 2 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Page 1 of 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last