Grönsiska

Grönsiskan är i regel en flyttfågel som anländer under perioden 12 mars till 22 april, i snitt den 2 april.  Ibland påträffas även övervintrare, i vår gårdsplanskryssning är 7 % av noteringarna gjorda under vintermånaderna januari och februari.  Grönsiskan har ett trevligt och mycket intensivt spelläte. Tidigaste notering: Håkan Lidsle den 12 mars 2015 vid Lidslevägen 4 i Rödsö.

2020-08-22 | 100 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2020-07-15 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2020-06-30 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2020-05-21 | 2 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2020-04-29 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2020-03-23 | 2 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2020-03-22 | 2 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2019-06-14 | 4 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2019-05-15 | 1 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2019-05-15 | 1 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2019-05-01 | 2 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

Page 1 of 9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last