Gulärla

Gulärlan är en flyttfågel som anlänt under perioden 8-30 maj, i snitt den 16 maj. En typisk myrmarksfågel, men även strandängar och större odlingsmarker kan hysa häckande par. Tidigaste noteringar: Doris & Hans Hästbacka den 8 maj 2010 vid Nabbavägen 24 i Terjärv samt Håkan Lidsle den 8 maj 2016 vid Lidslevägen 4 i Rödsö.

2020-05-18 | 2 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2019-05-15 | 2 st.

Björk Benjamin
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2018-07-31 | 4 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2016-08-04 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

2016-05-08 | 4 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2014-05-13 | 1 st.

Nyman Miika
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2013-07-07 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

2012-07-25 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2012-05-17 | 1 st.

Nyman Miika
Brännkärrvägen 84, 68410 Nedervetil

Page 1 of 1