Gulhämpling

Gulhämplingen är en flyttfågel som sporadiskt häckar i vårt land.  Under år 2010 gjordes 17 noteringar av arten, men ingen häckning bekräftades.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1