Gyllensparv

Gyllensparven är en flyttfågel som tidigare häckade bl.a. i videsnåren kring Limingoviken, men den är tyvärr försvunnen.  Under år 2010 blev det ingen observation av arten i Finland.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1