Häger

Hägern är en flyttfågel som under våren anlänt under perioden 13-27 april, med ett snittvärde den 21 april i vår gårdsplanskryssning.  Det typiska krysset levereras dock under sensommaren när 85 % av kryssnoteringarna infallit under perioden juli - oktober, när många ungfåglar söderifrån brukar hålla till längs våra stränder. Tidigaste notering: Lilian & Dan Vikström den 13 april 2009 vid Borgsvägen 28 i Perho ådal.

2018-10-02 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2018-08-16 | 1 st.

Södergård Håkan
Karleby, Päiväniemi

2017-09-13 | 2 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2017-08-02 | 1 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2017-07-13 | 3 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-04-22 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2017-04-22 | 1 st.

Backman Marianne
Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

2016-09-23 | 2 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2016-09-17 | 2 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2016-08-22 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2016-07-08 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >>
  • Last