Hämpling

Hämplingen är en flyttfågel som anlänt under perioden 11 mars till 23 april, i snitt den 31 mars.  En art som dyker upp i rätt urban byamiljö med lämpliga hagmarker. Tidigaste notering: Doris & Hans Hästbacka den 11 mars 2008 vid Nabbavägen 24 i Terjärv. Bildens hämpling är en hona fotograferad vid Björkbacka i Såka.

2021-04-14 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2019-04-24 | 4 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2019-04-06 | 1 st.

Björk Benjamin
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2019-03-21 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2017-04-05 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2017-03-25 | 1 st.

Ahlskog Martin
Riippavägen 60, 68410 Nedervetil

2016-07-27 | 4 st.

Södergård Håkan
Karleby, Päiväniemi

2016-03-29 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2014-04-01 | 1 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2013-04-16 | 1 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2012-03-26 | 2 st.

Björk Johnny
Juukkovägen 241, 67100 Karleby

Page 1 of 1