Havstrut

Havstruten som är vår största måsfågel har kryssats 32 gånger under perioden januari-september på 11 olika krysspunkter.  Oftast är den kryssad i april månad, men de  flesta noteringarna (9) har dock Bo Hallman under juli månad, eftersom han har kontakt med häckande havstrutar i närheten av Munsö Lillgrundet i Öja.  Trots att havstruten är en maritim art har den kryssats 5 gånger av Doris & Hans Hästbacka vid Nabbavägen 24 i Terjärv.

2020-03-10 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2020-03-03 | 1 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2019-07-20 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2019-02-24 | 2 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2019-02-11 | 4 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2018-04-11 | 2 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2017-07-18 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-05-18 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2017-03-26 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2017-03-18 | 4 st.

Södergård Håkan
Karleby, Päiväniemi

2017-01-11 | 3 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >>
  • Last