Höksångare

Höksångaren är en flyttfågel som häckar vid landets sydkust.  Den har någon gång upptäckts även hos oss under flyttider, men är ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1