Hornuggla

Hornugglan är en flyttfågel som ofta anländer redan i mars månad och inregistreras på basis av spellätet nattetid.  Vid god sorkförekomst kan hornugglor övervintra även hos oss, vilket påvisades i februari 2008 vid Björkbacka i Såka.  Gårdsplanskryssningen har oftast bidragit med sommar- och höstiakttagelser, den tidigaste vårnoteringen inrapporterades den 17 mars 2012 (Gunni-Maj & Johnny Björk) även den från Björkbacka.

2021-09-06 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2018-09-13 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2015-09-14 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2014-10-01 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2014-02-26 | 1 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2012-09-13 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2012-03-17 | 1 st.

Björk Johnny
Juukkovägen 241, 67100 Karleby

Page 1 of 1