Jaktfalk

Jaktfalken är en ripjägare som påträffas häckande uppe i Lappland.  Den kan under vinterhalvåret ströva omkring även i våra nejder.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1