Kaja

Kajan påträffas året om i den urbana miljön i nejden, vilket innebär att 57 % av kryssnoteringarna infaller redan under vintermånaderna januari och februari.  Många av kajorna är dock flyttfåglar och flyttvågen i mars och april bidrar med drygt en tredjedel (36 %)  av noteringarna.  Häckar i spillkråkhål, gamla skorstenar och holkar.

2018-05-22 | 4 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2018-04-14 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2018-04-04 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2018-03-26 | 7 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2018-01-01 | 27 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2017-07-08 | 30 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-04-01 | 10 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2017-03-20 | 3 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2017-02-15 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2017-01-02 | 50 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2016-07-08 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

Page 1 of 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last