Kaja

Kajan påträffas året om i den urbana miljön i nejden, vilket innebär att 57 % av kryssnoteringarna infaller redan under vintermånaderna januari och februari.  Många av kajorna är dock flyttfåglar och flyttvågen i mars och april bidrar med drygt en tredjedel (36 %)  av noteringarna.  Häckar i spillkråkhål, gamla skorstenar och holkar.

2021-07-19 | 16 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2021-04-06 | 2 st.

Backman Marianne
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2021-04-05 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2021-03-08 | 3 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2021-02-23 | 12 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2021-02-18 | 20 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2021-01-31 | 39 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2021-01-02 | 12 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2020-07-15 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2020-06-24 | 35 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2020-04-27 | 2 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Page 1 of 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last