Kärrsångare

Kärrsångaren är en flyttfågel som anländer sent i maj till juni.  Häckar i landets södra delar, men under vissa försomrar kan hanar sjunga även i vår nejd nattetid. Ej påvisad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1