Kärrsnäppa

Kärrsnäppans sydliga ras uppträder sällsynt som häckfågel utmed Bottniska viken, medan den arktiska rasen passerar under flyttningen.  I gårdsplanskryssningen har Bo Hallman årligen 2008-17 påvisat höststräck vid Munsö, Lillgrundet i juli månad. Fina dagssummor är noterade bl.a. den 16 juli 2008 (600 ex.) och den 24 juli 2011 (325 ex.).

2020-09-15 | 5 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2020-07-14 | 42 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2019-07-16 | 4 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2018-08-01 | 4 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-07-15 | 65 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2016-07-16 | 71 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2015-07-26 | 130 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2014-07-17 | 60 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2013-07-16 | 170 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2012-07-13 | 325 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

Page 1 of 1