Kattuggla

Kattugglan häckar i landets södra delar, medan revirhävdande hanar är ytterst sällsynta i vår nejd.  Ungfåglar strövar omkring under höstarna och har i september 2007-08 plockats ur nät i Sundskogen i Palo och hamnat i vår gårdsplanskryssning.

2021-08-27 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2016-05-07 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2015-08-29 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2006-05-06 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Page 1 of 1