Knipa

Knipan är en flyttfågel som anlänt under perioden 23 mars till 29 april, i snitt den 12 april.  Den är en dykand som utan dröjsmål brukar dyka upp i de första strömdragen under våren.  Häckar gärna i spånförsedda holkar med en öppning på minst 10 cm.  Tidigaste notering: Håkan Lidsle den 23 mars 2014 vid Långören i Rödsö.

2018-07-09 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2018-05-07 | 2 st.

Skog Karin
Abborrvikören, Öja

2018-05-01 | 2 st.

Kortell Åke
Öjavägen 604, 68550 Öja

2018-04-21 | 6 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2018-04-20 | 2 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2018-04-20 | 7 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2018-04-14 | 4 st.

Backman Marianne
Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

2017-07-11 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-05-14 | 2 st.

Södergård Håkan
Karleby, Päiväniemi

2017-04-22 | 2 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2017-04-08 | 2 st.

Hallman Stina
Märaskärsviken, Öja

Page 1 of 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last