Kornknarr

 I gårdsplanskryssningen har kornknarrarna anlänt under perioden 30 maj till 13 juni, i snitt den 7 juni. Den tidigaste noteringen är gjord av Håkan Södergård på Rödsövägen 109 i Karleby den 30 maj 2015.  Den har kunnat påvisas  på 8 olika platser.

2020-06-05 | 1 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2015-05-30 | 1 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2014-06-07 | 1 st.

Nyman Miika
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2013-06-12 | 1 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2013-06-08 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2013-05-31 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2012-06-13 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

Page 1 of 1