Kungsfågel

Kungsfågeln är den minsta fågeln i vår fauna. Den brukar käckt försöka övervintra, men det går ofta dåligt. Av våra iakttagelser har 26 % kryssats under vintermånaderna januari och februari, 20 % i mars och en knapp tredjedel 31 % i april.  

2021-04-06 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2021-04-05 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2021-01-25 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2021-01-02 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2020-07-17 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2020-04-08 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2020-03-27 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2020-02-18 | 1 st.

Vikström Sten
Puntusvägen 31, 67400 Karleby

2019-07-16 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2019-04-06 | 2 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2019-03-30 | 1 st.

Södergård Håkan
Karleby, Päiväniemi

Page 1 of 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >>
  • Last