Kungsfågelsångare

Kungsfågelsångaren är en sibirisk art knappt större än vår egen kungsfågel.  Den noteras varje höst i vårt land.  Under 2010 upptäcktes 39 kungsfågelsångare, den tidigaste 2 oktober.   Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1