Kungsfiskare

Kungsfiskaren är en flyttfågel som sällsynt häckar i landets södra delar.  Under år 2010 gjordes 40 observationer av arten i vårt land.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1