Kungsörn

Efter kommunsammanslagningen häckar kungsörnen i Karleby och subadulta unga individer kan påträffas året om i nejden. Den har blivit kryssad i 11 fall på 6 olika platser.  Månadsfördelningen är  februari (3), mars (4) och april (4). Vårfåglarna har dykt upp i månadsskiftet mars / april  ( 28 mars till 22 april, med medianen 31 mars).  Klas-Erik Skog har bidragit med den tidigaste vårnoteringen den 28 mars 2006.

2020-04-19 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2017-06-24 | 1 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2014-04-19 | 1 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2012-03-29 | 1 st.

Nyman Miika
Brännkärrvägen 84, 68410 Nedervetil

2012-02-22 | 1 st.

Björk Johnny
Juukkovägen 241, 67100 Karleby

Page 1 of 1